Skadeskutt kongeørn funnet i Rindal


Kongeørn skadeskutt Rindal (590px)
Den skadeskutte kongeørna var ikke i stand til å fly, så den ble fanget inn ogtatt med til veterinær og forpleining.
© Lars Løfaldli
Oppdatert: 12.10.2010
En skadet kongeørn ble fanget inn i Fossdalen, i Rindal kommun på Nord-Møre, på søndag. Røntgenundersøkelsen viste ørna var påskutt med hagle. SNO anmelder saken og politiet i Rindal er svært interessert i tips fra publikum for å kunne avdekke hvem som står bak ugjerningen.

Det var torsdag i forrige uke at en skadet kongeørn første gang ble registrert på Smørdalsfjellet på sørsiden av Fossdalen i Rindal kommune. Søndag ble den funnet igjen og fanget inn til nærmere undersøkelser og forpleining. Røntgenbildene viste at den var påskutt med hagle og det var fire hagl i høyre vinge og ett i venstre. Ørna var likevel i relativt god forfatning selv om den hadde vært uten mat i flere dager og preget av skadene.

 Røntgen av skadeskutt kongeørn

Statens naturoppsyn ser svært alvorlig på denne saken som er et klart brudd på fredningsbestemmelsene i viltloven med forsøk på avliving av en totalfredet og truet art. SNO Rindal anmelder saken til politiet som er svært interessert i tips fra publikum for å ha mulighet til å oppklare saken. 

Kongeørna vil nå bli sendt til rehabilitering på Stjørdal og det er håp om at den vil bli frisk og være i stand til å klare seg på egen hånd om noen uker.

Oppdatert: 12.10.2010