Et godt år for fjellreven


Fjellrevkull på Saltfjellet 2010
Fjellrevkullet som ble funnet på Saltfjellet i 2010 hadde 7 valper.
© Vegar Pedersen
Oppdatert: 28.09.2010

Totalt er det i sommer vokst opp minimum 79 fjellrevvalper i 16 kull i de norske fjell. Dette er like mange kull som i 2007, men da ble det registrert hele 116 valper. I år er det i tillegg kommet 69 valper, klare til utsetting fra avlsstasjonen på Oppdal. Disse skal settes ut og supplere den ville bestanden på Finse, Dovrefjell og i Junkeren i Rana.

Statens naturoppsyn vil også denne høsten og vinteren bistå avlsprogrammet for fjellrev med utsetting og røkting av valper, hi og foringsautomater. I avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal er det i år født 69 valper. I tillegg er det født 2 på Langedrag som går inn under avlsprogrammet.

Valpene vil bli satt ut på Dovre og Finse, samt i Junkeren i Rana kommune. SNO vil bistå i utsetting og oppfølging på Finse og i Junkeren.

Les mer om utsettingene på DN sine nettsider.

Fjellreven kan forsvinne

Foreløpige resultater fra årets overvåking viser at vi har totalt 16 fjellrevkull (minimum 79 valper) som er født ute i det fri i år. I 2009 var bestandene av mus og lemmen svært lave over hele landet og det vokste ikke opp en eneste fjellrevvalp i norske fjell.

Fjellreven er en av de mest utryddingstruede dyreartene vi har her i landet, og et av de viktigste tiltakene for å redde arten er avlsprosjektet som startet i 2005.

Avl og utsetting

Fjellrevvalper er fullvoksne nå på senhøsten, og de settes ut i områder der det har vært tilhold av fjellrev tidligere. Det er laget kunstige hi i nærheten av naturlige fjellrevhi og i tillegg blir det satt opp foringsautomater der det mates med hundepellets for å hjelpe dem med mat i en vanskelig tid.

Oppdatert: 28.09.2010