Hagelupin (Lupinus polyphyllus) – vanlig lang veier, på elveører og havstrand


Hagelupin er rangert med høg risiko i svartelista. Dette er en art som opprinnelig kommer fra vestlige deler av Nord-Amerika. I Norge er den forvillet eller utsådd i alle fylker. Spredningen av hagelupin skjer stort sett fra frø. Den har stor frøproduksjon og en langlivet frøbank (opp til 50 år).

Hagelupin
Hagelupin har etablert tatte bestander langs Stjørdalselva, her på Hegramo.
© Erlend Skutberg

Arten bekjempes stort sett med luking og slått.

Faktaark om hagelupin fra Artsdatabanken.

Eksempler fra SNO

Uttaket av hagelupiner er gjennomført i flere verneområder med luking og/eller slått før blomstring. Disse metodene gir gode resultater allerede første år, men det er viktig med hyppige gjentak (opp til tre ganger i året). Ettersom lupiner har frø som kan leve lenge i jorda, er det viktig med oppfølging i mange år.

Oppdatert: 26.07.2017

Kontakt
Liv S Nilsen Seksjonssjef
TLF: 995 09 964
Relaterte nyheter