Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) – Invaderer områder langs elver og veikanter


Kjempespringfrø finnes naturlig i vestlige deler av Himalaya, og er innført til Norge som prydplante. Dette er en ettårig art som kan bli opptil to meter høy. Den blomstrer rikt med attraktive røde eller fiolette blomster og har blomster med lang spore som er rik på nektar. Det produseres store mengder frø. Arten har spredd seg fra hageanlegg til fuktige skoger, elvekanter og veigrøfter. I Norge er arten i dag å finne på Østlandet og lang kysten nord til Tromsø. Kjempespringfrø er rangert med høg risiko i svartelista.

Kjempespringfrø
Kjempespringfrø
© Åsmund Tysse

 

Bekjempelse av kjempespringfrø bør starte i tidlig juni. Da er plantene fortsatt små og enkle å luke bort. Så lenge plantene ikke blomstrer, kan plantematerialet komposteres (må ikke få anledning til å røte seg igjen). Hvis plantene blomstrer, må plantematerialet fjernes fra området og destrueres. Bruk av plantevernmidler kan også være aktuelt, men kan være problematisk da arten ofte vokser langs vassdrag. Slått kan også være en skjøtselsmetode, men da er det svært viktig at slåtten gjennomføres før frøsetting. Slåtten bør gjentas

Faktaark om kjempespringfrø fra Artsdatabanken.

Kjempespringfrø  Kjempespringfrøblomst 
   

Eksempler fra SNO

Det er praktisert å luke planter før blomstring.

Oppdatert: 26.07.2017

Kontakt
Liv S Nilsen Seksjonssjef
TLF: 995 09 964
Relaterte nyheter