Slireknearter – sprer seg i kyst- og fjordstrøk


Også slirekneartene er rangert med høg risiko i svartelista. Dette er en innvandrer fra Øst-Asia og som også har kommet til Norge som hageplante. Artene er nå utbredt og lokalt vanlig langs kysten og inn i fjordene fra Østfold og nord til Salten. Artene sprer seg svært raskt vegetativt, og kan danne store bestander på få år, og sprer seg ofte til nye områder ved hageavfall.

Slirekne
Slirekne
© Michael Eklo

Rydding, sprøyting og eventuelt tildekking med duk er aktuelle bekjempelsesmetoder. Det er viktig at alle planterester fjernes, da også stengelfragmenter kan røte seg og bidra til videre spredning.

Faktaark om parkslirekne fra Artsdatabanken.

Eksempler fra SNO

I Møre og Romsdal har man så vidt startet arbeidet med bekjempelse av parkslirekne med plantevernmiddelet glyfosat. Her finnes mange bestander både langs veier og i strandlinja - også i verneområder. Det ser ut som om den er mest aktuelle behandlingsmetoden er å bladsprøyte når plantene kommer opp om våren. Det trengs flere besøk for å behandle nye skudd som kommer opp, og flere års oppfølging må påregnes. Håpet er at glyfosat skal virke godt på unge spirer. Dette vil også være arbeidsbesparende da en slipper å ta ut noe biomasse.  Når bestanden er vokst ut på sommeren er plantene så høye at det ikke er noe ideelt tidspunkt å bladsrøyte rent praktisk, og man mener heller ikke at det er lurt å kappe ned friske planter og stubbebehandle, da stenglene er innhole og det blir liten flate å behandle på.

Rydding, sprøyting og eventuelt tildekking med duk er aktuelle bekjempelsesmetoder. Det er viktig at alle planterester fjernes, da også stengelfragmenter kan røte seg og bidra til videre spredning.
Faktaark om parkslirekne fra Artsdatabanken.


Oppdatert: 26.07.2017

Kontakt
Liv S Nilsen Seksjonssjef
TLF: 995 09 964
Relaterte nyheter