Rynkerose (Rosa rugosa) – en utfordring på sandstrender, sanddyner og tangvoller


I kyst- og fjordstrøk nord til Troms kan rynkerose opptre spesielt på sandstrender, sanddyner og tangvoller. Dette er en hageplante som er innført fra Øst-Asia. Rynkerose er av Artsdatabanken vurdert til å ha svært høg risiko.

Det kan dannes tette og ugjennomtrengelige kratt og planten har store blad som gir strek skygge til undervegetasjonen.

Rynkerosene sprer seg lett i kystlandskapet.
Rynkerosene sprer seg lett i kystlandskapet.
© Michael Eklo

Bioforsk har prøvd ut ulik metodikk for fjerning a rynkerose (kjemisk og mekansik) se rapport fra BIOIFORSK,  og Miljødirektoratet har utarbeidet en handlingsplan mot rynkerose, se Miljødirektoratet sin hjemmeside.

Faktaark om rynkerose fra Artdatabanken.


 Eksempler fra SNO

Rynkerose bekjempes i flere verneområder og ulike metoder er brukt (rydding, beiting, sprøyting og oppgraving). Det er viktig å være klar over at dette er arbeidskrevende tiltak som vil vedvare over mange år! Biomasse blir enten tatt ut av verneområdet også deponert eller brent.

Oppdatert: 26.07.2017

Kontakt
Liv S Nilsen Seksjonssjef
TLF: 995 09 964
Relaterte nyheter