Platanlønn (Acer pseudoplatanus) – et problem i mange edellauvskogsreservat


Platanlønn kommer opprinnelig fra sør- og mellom Europa og har lenge blitt brukt som prydtre i Norge. Arten er nå forvillet nord til Nordland, og er av Artsdatabanken vurdert til å ha svært høg risiko.

Platanlønn sprer seg lett i mange verneområder.
Platanlønn sprer seg lett i mange verneområder.
© Michael Eklo

Luking av småplanter, ringbarking og hogst er viktige tiltak. Etter hogst kan eventuelt stubbene behandles med glyfosat. Hogstavfall bør brennes, eller tas ut av området.

Faktaark om platanlønn fra Artsdatabanken.

Eksempler fra SNO

Ofte vil det ved uttak av platanlønn være snakk om å ta store, gamle trær som mange kan ha knyttet følelser til. Det vil derfor være nødvendig å informere godt om årsaken til at slike prosjekt gjennomføres før man starter opp. På Veøya i Møre og Romsdal har behandlingen bestått av hogst og påføring av plantevernmiddel på stubb om høsten. Det er svært viktig med oppfølging over flere år!

Ringbarking er blant annet prøvd i Sør-Trøndelag. Dette ga ikke ønskede resultat. Her vil det i alle fall være nødvendig å gjenta ringbarkinga flere ganger over tid.

Oppdatert: 26.07.2017

Kontakt
Liv S Nilsen Seksjonssjef
TLF: 995 09 964
Relaterte nyheter