Grande Amfi – unikt fugletårn på Trøndelagskysten


Fra åpningen av fugletårnet Grande amfi på Ørlandet.
Snorre Valen sto for den offisielle åpningen av Grandefjjæra fugletårn og friluftsamfi.
© Jostein Sandvik
Oppdatert: 14.09.2010
Stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) sto for den offisielle åpningen av Grandefjæra fugletårn og friluftsamfi i går. Det særpregete anlegget for fugle- og friluftsinteresserte kom til sin rett i det flotte høstværet, med 60 skoleelever og en rekke andre frammøtte gjester.

Anlegget ligger midt i Grandefjæra naturreservat i Ørland kommune, et av landets største våtmarksområder av denne typen. Amfiet har en unik utforming og glir godt inn i terrenget der det ligger ut mot de store fjæreområdene. Arkitekten, Tormod Amundsen, er selv en ivrig fuglekikker som har besøkt dette naturreservatet mange ganger opp gjennom årene.

Et anlegg for alle

- For meg var det viktig å lage et anlegg som kan brukes av alle natur- og friluftsinteresserte, ikke bare for oss som liker å studere fugler, sa Amundsen.
Den spesielle arkitekturen og utformingen gjør stedet brukervennig for alle, og amfiet har god plass til en skoleklasse for undervisning under tak. Åpningen mot de nordlige delene av fjæra gjør at amfiet blir som en stor gapahuk med utsikt over det unike fjæreområdet.

Det er Statens naturoppsyn (SNO) som har finansiert og ledet byggearbeidet, og det har vært et tett og godt samarbeid med både grunneierne og kommunen gjennom hele prosessen. Varaordfører i Ørland kommune, Knut M. Ring, var svært godt fornøyd med resultatet. Han så på dette som en milepel i arbeidet med å etablere kommunen i en nasjonal våtmarkssammenheng, når det gjelder turisme og  annen tilknyttet næringsvirksomhet.

 Arkitekt Tormod Amundsen, står her ved oppgangen til fugletårnet. Amfiet i etasjen under får god belysning gjennom taket. 

Tusener mellomlander

Grandefjæra naturreservat og Ramsarområde (internasjonalt fredet) er en svært viktig rasteplass for vannfugler på trekk langs norskekysten, der tusener av vadere, ender og andre arter mellomlander og finner næring til trekket videre. Natur- og fugleinteresserte fra store deler av landet har derfor stor interesse av å besøke dette området. Om forholdene legges til rette, vil området også kunne vekke interesse internasjonalt.

Oppdatert: 14.09.2010

Kontakt
Otto Okstad Seksjonssjef
TLF: 917 93 877