Visste du at enkelte områder av Island er dekket av blå lupiner?


Arter som ikke hører naturlig hjemme på et sted kan ta over og dominere et område fullstendig. På Island har store områder blitt invadert av plantearten lupin. Når slike arter tar over et område, forsvinner de artene som var der opprinnelig, en situasjon vi slett ikke ønsker.

Blå lupin
I mange verneområder her i landet bruker SNO mye ressurser på å fjerne uønskete planter, som blå lupin.
© Brita Homleid Lohne

De første lupinene ble sådd på Island på 70-tallet for å binde jorda, som stadig blåser vekk. Lupinene, som i Norge er ”svartelistet” og uønsket, brer seg stadig utover og fortrenger den naturtlige vegetasjon. ”Det blå landet” er ekstra blått om sommeren!

Oppdatert: 08.08.2012

Kontakt
Brita Homleid Lohne Naturveileder
TLF: 993 62 623