Visste du at moskusen på Dovrefjell kommer fra Grønland?


Moskusen som levde i Norge under siste istid døde ut for omtrent 30 000 år siden. Dyrene som finnes på Dovre i dag er importert fra Grønnland.

Moskus på Dovre
Moskusokse på Dovrefjell.
© Paal Skjetne

På 1930-tallet tok norske fangstmenn med seg moskus hjem fra Grønnland og satte dem ut på Dovrefjell, men dyrene overlevde ikke. Dette ble prøvd igjen, og i årene 1947-1953 ble 27 dyr satt ut. Etterkommerne av disse teller mer enn 220 dyr i dag, og er Norges eneste bestand av viltlevende moskus. Hvis du er heldig kan du få øye på en eller flere av disse fra bilen eller toget når du kjører over Dovre, eller går på tur på Dovrefjell.

Les mer om SNO sine tellinger av moskus her.

 

Oppdatert: 19.09.2012

Kontakt
Espen Rusten Naturveileder
TLF: 905 31 307

Heidi Ydse
Naturveileder
TLF: 950 87 204