Visste du at hos rein har hunndyra gevir?


Reinen er det eneste hjortedyret hvor begge kjønn har gevir?

Villreinkalv med gevir i Forollhogna
Villreinkalv i Forollhogna.
© Olav Strand

Om høsten, når reinsdyrbukkene er i brunst, er geviret et statussymbol for dem. Om vinteren har simlene har  gevir. På denne måten får simler med størst gevir tilgang på de beste beitene.

Hjortedyrene mister geviret en gang i året. Reinsbukken begynner å produsere nytt gevir i april, og geviret er ferdig utvokst i slutten av august. Geviret hos de største bukkene har da vokst ca1 cm i døgnet. Simlene får geviret senere og bærer det til etter at kalven er født i mai.

Mens geviret vokser er det kledd med et beskyttende skinnlag som kalles bast. Basten feies av når geviret er ferdig utvokst.

 

 

Oppdatert: 02.09.2010

Kontakt
Heidi Ydse Naturveileder
TLF: 950 87 204

Esben Rusten
Naturveileder
TLF: 905 31 307