Visste du at lav er en sopp og en alge som samarbeider?


Lav er et samliv mellom to livsformer - en sopp og en alge.

Kartlav
Kartlav er i gruppen skorpelav som finnes vanlig på steiner og fjellknauser over hele landet.
© Espen Rusten

Når to ulike arter lever sammen og er avhengige av hverandre for å overleve, kalles det symbiose. Laven er et godt eksempel på det. En sopp og en alge lever så tett sammen at de har dannet en ny artsgruppe.

Vi kan si at soppen er huset, mens algene bor i huset og produserer næring til soppen gjennom fotosyntesen.

Det er mer enn 1800 ulike arter lav i Norge. Disse deles i gruppene skorpelav, busklav og bladlav.

 

Oppdatert: 02.09.2010

Kontakt
Espen Rusten Naturveileder
TLF: 905 31 307

Heidi Ydse
Naturveileder
950 87 204