Visste du at hannlaksen får en krok på underkjeven


Når hannlaksen kommer opp i elva for å gyte, får den en kraftig krok på underkjeven.

Hannlaks i kamp
I gytetida bruker hannlaksen kroken på underkjeven i kampen om gyteplassene.
© Norske lakseelver

Når hannlaksen kommer opp i elva for å gyte, må den konkurrere med andre hanner om de beste gyteplassene for å få de beste hunnene. Da utvikler den en krok på underkjeven. Kroken signaliser styrke overfor de andre hannene, og gjør han populær hos de gyteklare hunnene. De størst og sterkest vinner kampen, der kroken er midlet til de beste hunnene. 

Hvis hannlaksen overlever gytingen og vandrer ut til havet igjen, vil kroken tilbakedannes slik at underkjeven igjen blir normal. Da vil ikke kroken vokse frem igjen før til neste gyteperiode.

Oppdatert: 02.09.2010

Kontakt
Kjersti Hanssen Naturveileder
TLF: 928 13 201