Bergen, Statens Hus

Bergen og Hordaland

Spor og sportegn_KjerstiFollesøy_630px
Veiledning i spor og sportegn for 3. klasse.
© Kjersti Follesøy
Follesøy Kjersti_90x120pix

Kjersti Follesøy

kjersti.follesoy@miljodir.no

SNO Bergen

Hordaland

Med utgangspunkt i Bergen blir det gitt tilbud til skolene over det meste av Hordaland. Naturveiledningen skjer både med utgangspunkt i skolebesøk og nærområdet til skolen, eller i spesielle områder angitt i de enkelte undervisningsoppleggene.

Naturveiledningstilbud:

Fugleliv i ditt nærområde (7. kl)

Høyfjellsøkologi (1. vg.) 

Kystlandskap og fugleliv (6.-7. kl)

Livet i ferskvann (4. kl)

Livet i fjære (6. kl)

Skogkassen

Spor og sportegn (3. kl)

Trekkfuglene våre (1. - 4. kl)