Norsk villreinsenter nord, Hjerkinn

Dovrefjell og områdene omkring

Naturveiledning på Lesjaskog
Naturveiledning på Lesjaskog
© Espen Rusten
Ydse Heidi_90x120pix

Heidi Ydse

950 87 204

heidi.ydse@miljodir.no

SNO Hjerkinn

Dovrefjell og områdene omkring

Med utgangspunkt i Villreinsenter nord på Hjerkinn, Dovre, gis det tilbud til skoler i Østerdalen, Gudbrandsdalen, deler av Møre & Romsdal og Sør-Trøndelag.

Naturveiledningstilbud:

Fjellreven - en sjarmør i hvitt

Høyfjellet (ungdoms- og videregående trinn)  

Moskus - urdyret på Dovre

Naturmangfold

Trekkfuglene våre

Villreinen - et dyr i særklasse