Tjøme, Vestfold

Foredrag_PerEspen_Liv_Byrkjeland_630px
I tillegg til naturveiledningstilbud har også Per Espen tilbud om foredrag på ulike tema.
© Liv Byrkjeland
Fjell Per Espen_90x120pix

Per Espen Fjeld

469 60 982

per.espen.fjeld@miljodir.no

SNO Tønsberg

Tilbyr naturveiledning i Vestfold og nedre Telemark.

Per Espen Fjeld driver naturveiledning i Vestfold og nedre Telemark. Han tilbyr å komme til den enkelte skole, eller dere kan besøke Holmen informasjonssenter ved Tønsberg, Færder nasjonalpark eller gjøre andre avtaler for undervisning ute i naturen.

Naturveiledningstilbud:

Arealleken (8. kl - v.g.)

Marin forsøpling (5. kl - v.g.)

Ringmerking

Trekkfugler og våtmarksområder (5. - 10. kl)


Tilbud om foredrag: 

Per Espen Fjeld tilbyr også en rekke interessante temaforedrag. Se listen under for ulike temaer, varighet og målgruppe. En del foredrag finnes også tilgjengelig på engelsk. Ta kontakt direkte med Per Espen for mer informasjon.   

Tema

Varighet

Også tilbud på   engelsk

Målgruppe

Biologisk mangold - hva er det og hvorfor er det viktig?

40 min

x

Fra og med ungdomsskole

Klima. Kunnskapsstatus og utfordringer.

45 min

 

Fra og med videregående

Svalbard. En presentasjon av Svalbards fantastiske natur.

45 min

 

Alle

Ilene. Et våtmarksområde med internasjonal status - Ramsar

30-40 min

x

Fra og med ungdomsskole

Mennesket og naturarven. En presentasjon av et prosjekt om kartlegging av vår historiske naturbruk og bruk av   kunnskapen i praktisk naturforvaltning og formidling

45 min

x

Ansatte i forvaltning + politikere.

Population studies - basic introduction

2 x 40 min

Kun engelsk pt

Videregående og høyskoler

Brief introduction to bird ringing

20 min

Kun engelsk pt

Videregående og høyskoler

Store rovdyr - SNO sine oppgaver

45 min

x

10 klasse - høyskoler

Ulv - økologi og forvaltning

45 min

x

10 klasse - høyskoler

Gaupe - økologi og forvaltning

45 min

x

10 klasse - høyskoler

Jerv - økologi og forvaltning

30 min

x

10 klasse - høyskoler

Bjørn - økologi og forvaltning

30 min

x

10 klasse - høyskoler

På sporet av gaupa - vinteren er en fin tid å følge spor

20 min

 

Ung.skole og eldre

Smågnagere / Small rodents population dynamics

2x40 min

x

Høyskole

Wild reindeer in Norway - ecology and management

2x40 min

 

Høyskole

Alpine biodiversity and climate change

2x40 min

Kun engelsk pt

Høyskole

Nordic alpine  birds - conservation successes and challenges

2x40 min

Kun engelsk pt

Høyskole

Elg. Økologi og forvaltning.

2x45 min

 

Forvaltere og høyskole

Sjøfugl

2x45 min

 

Videregående og høyskoler

Fra planter til dyrevev

2x45 min

 

Høyskole

Skogsfugl og ryper

3x40 min

 

Forvaltere og høyskole

Rådyr

40 min

 

Forvaltere og høyskole

Beskatning av viltbestander

40 min

 

Forvaltere og høyskole

Rovvilt og rovviltkontroll, effekt på viltbestander

45 min

 

Forvaltere og høyskole

Skogbruk og viltforvaltning

2x40 min

 

Forvaltere og høyskole

Kråkefugl. Kort presentasjon av artene og noen adferdstrekk

25 min

 

Videregående og høyskoler

Rovfugl. En kort innføring.

40 min

 

Videregående og høyskoler

Kulturlandskapet og viltet

45 min

 

Videregående og høyskoler

Vilt,   forurensninger og sykdommer

2x30 min

 

Videregående og høyskoler

Ekorn og hare

45 min

 

Høyskole

Samfunnet og viltet, etiske sider ved jakt og fangst

45 min

 

Høyskole

Dyrevern, jakt og fangst

40 min

 

Videregående og høyskoler

Kvinner og jakt. Hvorfor er det så få damer som jakter?

30 min

 

Forvaltere og høyskole