Skjærgårdstjenesten på plass i Lister-kommunene


Lister døpes på Farsund havn
Susanne Staabystrand (13), Vilde Krag Follerås (12) og Mattias Vik (12) fikk æren av å døpe den nye båten ”Lister".
© Carl Erik Kilander
Oppdatert: 22.07.2010
Skjærgårdsparken i Lister-kommunene,  Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund og Lyngdal,  har nå fått en operativ skjærgårdstjenesteenhet. Nylig ble Pål Knudsen og Øystein Hadland tilsatt som mannskap, og den 16. juli ble en ny, fin båt døpt under stor festivitas i Farsund havn.

Kommunetopper, en rekke innbudte gjester og lokale tilskuere var samlet for å bivåne dåpsseremonien. Denne ble foretatt av tre skoleelever fra båtens eierkommuner. Seansen ble styrt av prosjektlederen for Skjærgårdsparken Lister, Karl Igland, og innledet med taler av Farsunds ordfører, Stein A. Ytterdahl,  og Carl Erik Kilander fra Statens naturoppsyn (SNO).  Etter dåpsseremonien ble det servert skalldyrkake og forfriskninger, og en solid trekkspillgjeng bidro til feststemning og dans på byens torv.

 Gjølme takkes for innsatsen.  Servering etter dåpen av Lister

Johan Kåre Gjølme (t.v.) fra Ryfylke friluftsråd har bistått i forbindelse med bestilling og godkjenning av den nye båten. Han ble takket for innsatsen av prosjektleder for Skjærgårdsparken Lister, Karl Igland. Etter dåpsseremonien ble det servert ”skalldyrkake” og forfriskninger til alle fremmøtte.

Den nye båten er 32 fot, er utstyrt med vannjetmotor som gjør den velegnet også på grunne områder (båten stikker bare 60 cm dypt). Farkosten har en maksimal hastighet på nærmere 35 knop og gjør 27 knop ved 80 prosent av full dragkraft. Vel halvdelen av kjøpesummen er dekket av statlige midler over SNO sitt budsjettkapittel, mens de fire kommunene har stått for resten.

Båten vil ha sin faste base i Farsund og skal betjene skjærgårdsparkarealer og andre sikrede friluftsområder i de fire Lister-kommunene. Noe naturoppsyn for SNO vil også inngå i tjenesten. Dette gjelder bl.a. tilsyn med vernede øyer og holmer i distriktet samt bistand i forbindelse med kontrollaksjoner i regi av SNO og politiet (eksemplevis lakseoppsyn). Listahalvøya ligger sentralt i driftsområdet. Dette området kan være vanskelig å komme rundt når det blåser (og det gjør det ofte på Lista..). På vindfulle dager vil båten derfor forsøksvis benytte et båttrekk ved Listeid hvor Listahalvøya er på sitt smaleste. Dette gjelder de dagene hvor områder i Kvinesdal og Flekkefjord skal betjenes.

 Lister på jomfrutur på Farsund havn.  Mannskapet på Lister.

Mannskapet på ”Lister” består av Øystein Hadland (t.v.) og Pål Knudsen, på bildet over i samtale med en lokal journalist. Knudsen og Hadland skal også utføre driftsenhetens praktiske oppgaver i felt.

Skjærgårdstjenesten i Lister driftes av Farsund kommune som arbeidsgiver, og de fire kommunene og staten vil i fellesskap bekoste driften.  Statens årlige tilskudd til driften tildeles fra SNO via Fylkesmannen i Vest-Agder.

wm: jsa

Oppdatert: 22.07.2010

Kontakt
Carl Erik Kilander Naturoppsyn
TLF: 959 67 367
Relaterte nyheter