Naturveileder i Femundsmarka


Line Gustavsen
Områdene langs Røavassdraget i Femundsmarka blir sentralt i naturveiledningen til Line Gustavsen i sommer.
© Tom Johansen
Oppdatert: 19.07.2010
Line Gustavsen er engasjert som naturveileder i Femundsmarka. 

Femundsmarka har i mange år vært regnet som et eldorado for fiskere og kanopadlere. De siste årene har denne trafikken økt betydelig, trolig som en følge av mye omtale i media, ikke minst TV-programmer med Lars Monsen. Som en følge av dette har det vært en økende grad av forsøpling knyttet til leirplassene og flere eksempler på lite miljøvennlig atferd i forbindelse med vedsanking til bål.  Det er flere eksempler på felling av til dels store trær. Et klart inntrykk er at Femundsmarka i økende grad blir besøkt av personer med liten eller ingen felterfaring.

For å prøve å snu denne uheldige utviklingen blir det i år forsøkt en ordning med naturveileder i de mest trafikkerte områdene. Line Gustavsen som har fått denne jobben er allerede godt i gang, og har rukket å gjøre seg kjent i store deler av området. Line er utdannet biolog med masteroppgave på jerv. Hun har ellers bred felterfaring både fra Norge men også Alaska der hun har arbeidet med brunbjørn, svartbjørn og elg. De siste årene har hun arbeidet som lektor ved Fagerborg videregående skole.  Line har derfor gode forutsetninger for jobben som naturveileder både med en betydelig naturfaglig ballast og ikke minst erfaring gjennom skoleverket i dialog med mennesker.  Dette siste er spesielt viktig da målet med naturveiledning er å komme i kontakt med og veilede folk. Line skal som nevnt først og fremst være til stede i områder med mye trafikk, hvilket i hovedsak vil si deler av Røavassdraget og Langtjønnvassdraget . Hun vil også ofte være å treffe på rutebåten Femund II, der svært mange av de besøkende starter turen i Femundsmarka.

Oppdatert: 19.07.2010