Radiomerket mårhund ble avlivet


Dette er mårhunden som ble fanget levende i Leka kommune.
Mårhunden som ble fanget i Leka kommune i vinter er avlivet av dyrevernmessige årsaker.
© Karl Brøndbo, Statens naturoppsyn
Oppdatert: 13.07.2010
Den radiomerkede mårhunden som ble sluppet på Trones i Namsskogan kommune tirsdag er avlivet. Årsaken er at dyret hadde en form for lammelse i bakbeina.
– Ved slippet ble det konstatert at mårhunden hadde problemer med bakbeina, og derfor ble den fulgt tett etterpå. Etter en dag hadde ikke dyret beveget seg mer enn 50 meter vekk fra slippstedet, og mårhunden ble avlivet av dyrevernmessige årsaker, sier seniorrådgiver Lars Bendik Austmo i Statens naturoppsyn.

Skulle avdekke artsfrender

Mårhunden ble fanget på Gutvik i Leka kommune i vinter. Deretter ble den sterilisert og påsatt radiosender, før den ble satt ut på samme sted for å avdekke om det befant seg flere mårhunder i området.

Etter at det kom inn tre meldinger om mulig observasjon av mårhund på Trones, besluttet Direktoratet for naturforvaltningen at den radiomerkede mårhunden skulle flyttes hit. Mårhunden er sosial av natur, og derfor er den selv best egnet til å finne andre individer av samme art.

Gjør stor skade

Direktoratet har laget en egen handlingsplan mot mårhund, for å hindre at arten etablerer seg i Norge. Mårhunden er et introdusert rovdyr som vil gjøre stor skade hvis den får fotfeste her til lands. Den er nærmest altetende, og kan gjøre store innhogg i for eksempel fuglebestander. Den fremmede arten kan også i verste fall føre med seg sykdommer.

Skrotten til mårhunden som ble avlivet er frosset ned og fraktes til Trondheim for nærmere undersøkelser hos Veterinærinstituttet.

Oppdatert: 13.07.2010