Radiomerket mårhund satt ut i Namsskogan


Mårhunden ble fanget i februar, og den er sterilisert og satt på sender.
Mårhunden ble fanget i februar, og den er sterilisert og satt på sender.
© Tore Solstad
Oppdatert: 29.06.2010
Mårhunden som ble fanget i Leka kommune i februar ble satt ut på Trones i Namsskogan kommune 28. juni. Det kommet inn flere ubekreftede meldinger om observasjon av mårhund i dette området i løpet juni. Mårhunden er sterilisert og påsatt sender.
I løpet av juni har det kommet inn tre meldinger om at mårhund skal være sett nær sentrum på Trones. Det er ikke bekreftet at observasjonene stemmer, men Direktoratet for naturforvaltning har bedt Statens naturoppsyn (SNO) om å fange inn og flytte dyret fra Gutvik i Leka.  

Sosial av natur

Mårhunden er sosial av natur, og derfor er den selv best egnet til å finne andre individer av samme art. Radiosenderen mårhunden bærer har både en GPS- og en VHF-enhet, og SNO kan derfor holde kontinuerlig kontroll med hvor den befinner seg etter at den er sluppet på Trones. Ved å gå inn på dagleie, eller spore, vil man avdekke om den har slått seg sammen med en annen mårhund.

For å unngå uønsket reproduksjon er den radiomerkede mårhunden sterilisert. Den ble først satt ut på Gutvik i Leka kommune, samme sted som den ble fanget, for å avdekke om den var alene eller om det fantes flere mårhunder der. I vinter og i vår ble den intensivt peilet, og det er ikke noe som tyder på at det er flere individer i området.

Hvis SNO finner mårhund i Trones, vil de forsøke å fange den. Dyr som eventuelt fanges blir enten avlivet eller sterilisert og påsatt radiosender.

Gjør innhogg i fuglebestander

Direktoratet har laget en egen handlingsplan mot mårhund, for å hindre at arten etablerer seg i Norge (se lenke i menyen til høyre). Mårhund er et hundedyr på størrelse med en rev og stammer opprinnelig fra Asia. Arten ble hentet til det tidligere Sovjetunionen på 1930-tallet og brukt i pelsdyroppdrett. Mårhunder rømte fra fangenskap og etablerte seg i det fri. Siden har arten spredt seg til store deler av Europa.

I Finland skytes det opp mot 150 000 dyr hvert år for å holde bestanden i sjakk. Også svenskene har de senere årene registrert 10-15 nye valpekull i naturen hvert år. Den ser uskyldig ut, men utseendet lyver. Mårhunden er et introdusert rovdyr som vil gjøre stor skade hvis den får fotfeste her til lands. Den er nærmest altetende, og kan gjøre store innhogg i for eksempel fuglebestander.

Fører med seg sykdommer

Den fremmede arten kan også i verste fall føre med seg sykdommer. I mange land med rabies er mårhunden kjent som en viktig spreder av den alvorlige sykdommen. Under et rabiesutbrudd i Finland på slutten av 1980-tallet ble 77 prosent av alle registrerte tilfeller funnet på mårhund. Mårhund kan også være bærer av en bendelmark (Echinococcus multilocularis) som er farlig for mennesker. Bendelmarken er så langt ikke påvist på mårhund i Norden, men er utbredt i Sentral-Europa og finnes også i Russland.

Følgene mårhunden kan få for naturmangfoldet, kombinert med faren for sykdomsspredning, er viktige grunner til å bekjempe arten. Derfor er det fri jakt på mårhund hele året i Norge.

SNO har i oppdrag å følge opp alle meldinger om mårhund i Norge. Dersom du har sett mårhund, ønsker vi at du tar kontakt med en av våre ansatte. Du finner lenke til SNOs rovviltkontakter i menyen til høyre.

Oppdatert: 29.06.2010