Ulovlig laksefiske i problemområder fortsetter


Laksebeslg i ulovlig garn
Det foregår et relativt utstrakt ulovlig fiske etter anadrom laksefisk.
© Carl Erik Kilander
Oppdatert: 20.07.2010
Statens naturoppsyn (SNO) har gjennom vårvinteren drevet forebyggende lakseoppsyn i sjø. De første beslagene bekrefter bildet fra de siste årene, nemlig at det foregår et relativt utstrakt ulovlig fiske i Agderfylkene (seks anmeldelser pr 15. mai) og i Midt- og Nord-Troms (seks anmeldelser pr 15. mai).
Det er imidlertid også et urovekkende antall anmeldelser på Vestlandet, fra Møre og Romsdal i nord til og med Hordaland i sør (til sammen åtte anmeldelser per 15. mai) og i indre del av Trondheimsfjorden (seks anmeldelser per 15. mai).

Anmeldelsene er i all hovedsak knyttet til manglende overholdelse av nedsenkningsforskriften. De vanligste overtredelsene er:
  • manglende merking
  • manglende nedsenkning av garn med maskevidde over 32 milimeter

120 av våre 450 laksevassdrag vil trolig bli stengt i år, og SNO vil fortsette å fokusere på det ulovlige laksefisket i sjøen utover i sesongen for å bidra til å redusere presset på de ville, anadrome bestandene.

Oppdatert: 20.07.2010