Villmannskjøring i Stor-Elvdal


Snøskuterspor fra Stor-Elvdal
Sporene fra Stor-Elvdal viser tydelig at dette ikke dreide seg om nyttekjøring.
© Erik M. Ydse
Oppdatert: 13.04.2010
Lørdag 10. april registrerte Statens naturoppsyn (SNO) en rekke spor etter ulovlig snøskuterkjøring. Bak ulovlighetene stod snøskuter-kjørere fra Opphus i Østerdalen. Sporene ble observert, fotografert og fulgt helt inn på tunet fra fly. Mandagen etter ble to skuterkjørere observert og forsøkt stanset. Begge stakk av fra kontrollen og oppsynet måtte spore skuterne som kjørte inn på det samme tunet som ble registrert som base lørdagen før. De kan vente seg et kraftig oppgjør fra myndighetene for flere forhold.

SNO har mottatt flere meldinger fra beboere, grunneiere og hytteeiere som har sett seg lei på den ulovlige kjøringen som har forgått over flere år og over store områder. Aktiviteten har utspring fra Steinvik og Opphus i Stor-Elvdal, og mennene har brukt Hovdsjøfjellet og naturreservatene Hemmeldalen og Hovdsjømyrene som lekegrind. Kjøringen har til tider foregått sen kveld og på natt ved seter- og hytteområder og skapt stor irritasjon hos de som har oppsøkt fjellet for å få fred og ro.

SNO mottar en jevn informasjonsstrøm fra publikum om kjøring med snøskuter og ATV (all terrain vehicle). Henvendelsene fra publikum kommer særlig fra områder hvor det er flere snøskutere som bedriver lekekjøring på islagte vann, i skavler og brattheng, eller i områder hvor kjøring med ATV etterlater seg dype og kanskje irreversible spor. I høyfjellet eller på karrig mark kan spor etter kjøretøy bli stående i mange tiår før de eventuelt gror igjen.

Spor og lyd fra kjøringen skaper irritasjon og reduserer naturopplevelsen, og selv de mest liberale lar seg opphisse når kjøringen antar former de ikke har vært vant med fra før. Store arealer blir ofte helt oppkjørt av skuterspor, og skiløpere som reiser til fjells for å oppleve stillhet og jomfruelige snøforhold opplever i stedet visuell-, lukt- og lydforurensning.

For SNO har det som betegnes som lekekjøring, eller villmannskjøring, blitt prioritert høyest, men det er også denne type kjøring som er vanskeligst å få stoppet. De som blir tatt, blir ofte tatt med kjøretøy uten skilter og er heller ikke fortollet inn i Norge. I tillegg til bot, eller bot og fengselsstraff, for kjøring i utmark får de derfor også et oppgjør med tollmyndighetene. Tollverdien er beregningsgrunnlag for merverdiavgiften og engangsavgiften, og beløper seg normalt til mange titusener. Ulovlig motorferdsel i utmark kan derfor bli en svært kostbar hobby.

Oppdatert: 13.04.2010

Kontakt
Erik Ydse Naturoppsyn
TLF: 480 51 578
Relaterte nyheter