Galventispa er fanget og flyttet


Galventispa sluppet på Varaldskogen
Galventispa ble i dag flyttet til østsiden av Glomma i Kongsvinger kommune.
© Lars Gangås
Oppdatert: 12.03.2010
Etter at føret forbedret seg har Statens naturoppsyn (SNO) i dag remerket og flyttet Galventispa i henhold til oppdrag gitt av Direktoratet for naturforvaltning.

Etter en omfattende sporingsjobb på bakken, hvor ulven i går ble støkket flere ganger, kunne det i dag tidlig konstateres at ulven hadde gått ut av det området den har hatt tilhold til i lengre tid og inn i nye områder som var mer gunstige for merkeforsøk. Ulven ble deretter raskt lokalisert ved Grevlingberget i Grue kommune og bedøvet fra helikopter kl 1035. Den ble deretter fraktet til fastsatt utsettingssted på Statskogs arealer, øst for Glomma, i Kongsvinger og påsatt ny sender. Oppvåkningen forløp normalt og  ble overvåket på avstand av SNO sitt feltpersonell.  

Mildværet de siste dagene har endret snøens konsistens slik at det har blitt lettere for ulven å ta seg fram også på åpen mark. Etter SNO sin vurdering er dette trolig en viktig årsak til at ulven nå endret bevegelsesmønster slik at det ble mulig å gjennomføre merkingen.

Oppdatert: 12.03.2010