John Anders Øien

John Anders Øien_90x120pix

Konsulent (80%)

Materiell/logistikk, HMS, arkiv. Avd. Organisasjon og veiledning

954 10 778

john.anders.oien@miljodir.no