Kjell Brevik

Kjell Brevik_90x120pix

Konsulent (80%)

Materiell/logistikk. Avd. Organisasjon og veiledning

950 95 593

kjell.brevik@miljodir.no