John Ole Grøtte

John Ole Grøtte_90x120pix

Seniorrådgiver

Juridiske spørsmål, seksjon Stab og fagstøtte

951 89 035

john.ole.grotte@miljodir.no