Observerte ulv i Grue


Ulv radiomerket
Illustrasjonsfoto. Galventispa ble merket som valp i Sverige, men senderen har senere gått tom for strøm.
© Magnar Nordsveen
Oppdatert: 09.03.2010

En skiløper så en ulv med halsbånd sør for Nøklevann på grensen mellom Grue og Nord-Odal kommuner i Hedmark søndag formiddag. Mye tyder på at det dreier seg om Galven-tispa.


Statens naturoppsyn (SNO) var raskt på stedet etter at de ble varslet om observasjonen. Sporene de fant viser at dyret har løpt inn i tett granskog, og derfor var det ikke mulig å gjøre forsøk på å merke ulven. Området er såpass vanskelig tilgjengelig at det kan bli vanskelig å lykkes.

– Nå vet vi med stor sannsynlighet hvor Galven-tispa er, og vi har folk ute som skal følge sporene. Vi vil løpende vurdere mulighetene for å merke og flytte ulven, sier seksjonssjef Kjartan Knutsen i rovviltseksjonen i SNO.  

Galven-tispa vandret over store områder på vestsiden av Glomma sist sommer og høst. Meningen er å flytte den til Statskogs arealer på østsiden av Glomma inne i forvaltningsområdet for ulv. Det betyr lenger unna sauens beiteområder. 

Faren til Galven-tispa er finsk-russisk innvandrer, og derfor kan genene til tispa bli et verdifullt bidrag til en skandinavisk ulvebestand preget av innavl. For å kunne ta særskilt hensyn til slike dyr, er det viktig å merke denne tispa.

Kontaktperson:
Kjartan Knutsen; Mob: 958 20 521

Oppdatert: 09.03.2010