Skadet ulv avlivet på Storsjøen i Hedmark


Oppdatert: 09.03.2010
På oppdrag fra Artsavdelingen i Direktoratet for naturforvaltning avlivet SNO en skadet ung ulvetispe på Storsjøen i Hedmark i går.

Skadet ulv felt på Storsjøen  Skadet ulv felt på Storsjøen, bakfot 

Ulven, ei ung tispe, hadde en defekt bakfot og gikk alene. SNO har søkt etter ulven siden første melding kom inn fredag 5. februar. Det ble benyttet helikopter for først å vurdere ulvens tilstand. Tilstanden ble dokumentert med video. Deretter ble ulven skutt fra luften.

Helikopter ble benyttet av hensyn til sikker og effektiv gjennomføring. Storsjøen er regulert og isen kan være usikker. SNO hadde stasjonert helikopter i området ifm forsøk på forvaltningsmerking av ulv.

Ulven ble fraktet til veterinærinstituttet i Trondheim hvor den umiddelbart ble undersøkt.
Se resultatet fra undersøkelsen her.

Oppdatert: 09.03.2010

Kontakt
Kjartan Knutsen Seksjonssjef
TLF: 958 20 521