Fikk mårhund i fella


Oppdatert: 10.03.2010

En mårhund er fanget levende for første gang i Norge. Det svartelistede dyret gikk i burfella i Gutvik i Leka kommune i Nord-Trøndelag sist helg.

Mårhund fanger i Leka - Copyright: Karl Brøndbo
Mårhunden som ble fanget i Gutvik, Leka kommune i Nord-Trøndelag, var den tiende sikre observasjonen/funnet av arten i Norge så langt. Foto: Karl Brøndbo/SNO.

Mårhunden er uønsket i norsk natur. Den opprinnelige asiatiske reven er et rovdyr som vil gjøre stor skade hvis den får fotfeste. Mårhunden er nærmest altetende, og kan også i verste fall føre med eg sykdommer. Tidligere har man funnet ni døde mårhunder i Norge. De er blitt påkjørt av bil eller skutt.  

Den første observasjonen av mårhund i Gutvik ble meldt 4. juni 2009. Neste observasjon ble innmeldt 10. oktober av samme person, om lag en kilometer unna. To rovviltkontakter fra Statens naturoppsyn (SNO) gjennomførte feltkontroll, og det ble satt i verk overvåking med tre viltkamera. Fire burfeller, som fanger dyr levende, ble også satt ut.  

Tok bilde av mårhund
De første bildene som trolig var av mårhund ble tatt etter tolv døgn, men dårlig bildekvalitet gjorde det umulig å bestemme arten. Ti døgn senere ble det tatt bilder av et dyr som ble vurdert å være grevling eller mårhund. Etter en måned uten noe fangst ble burfellene tatt ned, og overvåkingen fortsatte med to kamera oppsatt ved en åteplass i samme område. 

Neste ”fangst” med kamera skjedde den første dagen i det nye året, etter flere observasjoner fra bilførere like ved åteplassen. Bildene avkreftet mistanken om mulig grevling, og SNO vurderte at det dreide seg om en mårhund. 6. januar ble de første bildene tatt som dokumenterte mårhund i Gutvik, seks måneder etter første innmelding.

Mårhund dokumentert i viltkamera
Dette er et av de bildene som ble tatt med automatisk kamera den 6. januar 2010, som dokumenterte at det var mårhund i Gutvik i Nord-Trøndelag. 

Det var snøføre denne natten, og en lokal hundefører sporet dagen etter mårhunden til en inngang i ei steinur 400 meter fra åteplassen. To rovviltkontakter iverksatte nytt fangstforsøk den 8. januar og etter nye 15 døgn med venting gikk mårhunden i ei oppsatt burfelle ved åteplassen.  

Følger opp observasjoner
I løpet av 2009 mottok SNO rundt 100 meldinger om observasjon av mårhund. Så mange som mulig av disse meldingene ble fulgt opp med feltkontroll av lokale rovviltkontakter i SNO. Etter feltkontroll viste det seg at en tredjedel av meldingene i virkeligheten var sportegn eller observasjoner av andre arter enn mårhund. Både grevling, oter, katt og rev var representert i materialet fra 2009.

Også døde dyr av både grevling, katt og rømt farmrev har blitt meldt inn som sikre observasjoner av mårhund. Den store andelen feilmeldinger skyldes trolig at mårhund er en ny og fremmed art som de færreste har kjennskap til. I utgangspunktet blir alle meldinger behandlet som at observatøren har rett.

Før SNO kan bekrefte eller avkrefte en observasjon er vi avhengige av en sikker påvisning, enten i form av sportegn, funn av dødt dyr eller foto. Dette gjelder uansett hvor i landet meldingen kommer fra.

Mårhundfelle og kamera i Gutvik - Copyright: Tore Solstad 

Rovviltkontakt Daniel Gåsbakk inspiserer her fella som fanget mårhunden i gutvik. Viltkameraet er festet på bjørka til høyre i bildet. Foto: Tore Solstad/SNO.

Registreres i database
Alle innmeldte observasjoner blir kartfestet og registrert i en database som samtidig gjør informasjonen tilgjengelig for Direktoratet for naturforvaltning og miljøvernavdelingen hos fylkesmennene. Ved de mest sannsynlige mårhundobservasjonene blir det satt opp automatiske viltkamera for å prøve å få sikre svar. 

Til tross for vanskelighetene med å fastslå riktigheten av observasjoner av mårhund, er det svært viktig at publikum fortsetter å melde inn sine observasjoner så raskt som mulig til den lokale rovviltkontakten eller til lokalkontoret i SNO. Dette er det viktigste tiltaket for å få avdekket forekomst av mårhund så tidlig som mulig.

Ytterligere informasjon: Lars Bendik Austmo, rådgiver Rovviltseksjonen i SNO. M: 920 58 678.
Tore Solstad, regionansvarlig for rovvilt i Nord-Trøndelag. M: 994 37 770.

Oppdatert: 10.03.2010