Å leve med rovdyr


Oppdatert: 10.11.2009

Totalt 600 nordtrønderske skoleelever fra femte til sjuende klassetrinn har til nå fått oppleve spor og sportegn etter bjørn i Skograuberga naturreservat i Lierne. SNO Lierne har de to siste åra samarbeidet med Lierne nasjonalparksenter om gjennomføring av undervisningsopplegget "Å leve med rovdyr".

Naturveileder Tore prater til skoleklasse - 580 - Copyright: Gunn Anita Totland, Lierne nasjonalparksenter
Tore Solstad, SNO Lierne, er her naturveiledere for en skoleklasse på tur i bjørnens rike. Skoleturene har gått i ukene like før og etter skolenes sommerferie.  Foto: Gunn Anita Totland.

Skograuberga naturreservat ligger noen kilometer nord for Lierne nasjonalpark, midt i et stort skogområde som kalles Muru. Skograuberga er et svært godt egnet undervisningrom med gammel, trolsk naturskog og spennende geologiske forekomster. Her ferdes flere av våre store rovdyr; både gaupe, jerv og ikke minst bjørn har for vane å legge turen innom de to markerte serpentinhattene som stikker opp av skogsterrenget. Også flere av de ulvene som har streifet gjennom Lierne de siste åra har hatt en tendens til å trekke forbi Skograuberga på Muru.

Skoleklasse i Lierne - 580 - Copyright: Gunn Anita Totland, Lierne nasjonalparksenter
En anderledes skoledag, med undervisning ute i det fri med ekstra spenning og trolsk natur. Foto: Gunn Anita Totland.

Formålet med disse turene i bjørnens rike er å forberede elevene på å ferdes i områder hvor det holder til store rovdyr. Vi legger vekt på at turen foregår uten spesielle forhåndsregler. En tur i bjørnens rike er som en hvilken som helst annen skogstur - bare mer spennende og interessant. Vanligvis er det godt om sportegn etter bjørn i disse traktene. Hver vår patruljerer en eller flere bjørner de mange maurtuene som finnes i storskogen, og utpå seinsommeren finner vi ofte store skitruser med mengder av blåbær og krekling. Langs skogbilveien som fører oss inn i området har bjørnen flere faste krysningspunkter, og flere ganger har vi funnet ferske fotspor i lausgrusen i veigrøfta.

 Sportegn - Copyright: Gunn Anita Totland, Lierne Nasjonalparksenter  

Martue - 580 - Copyright: Gunn Anita Totland, Lierne Nasjonalparksenter

 

 

"Å leve med rovdyr" er et undervisningsopplegg utarbeidet av Lierne Nasjonalparksenter, som tar for seg fakta om de store rovdyrene med hovedfokus på bjørn. Alle skoler i kommunene som inngår i nasjonalparkene i Nord-Trøndelag har fått tilsendt invitasjon til å delta. Nasjonalparksenteret har fått tilskudd fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovvilt. For de inviterte skolene blir skyssutgiftene dekket, og opplegget for øvrig er også gratis. Les mer om undervisningsopplegget her.

Ytterligere informasjon:

Tore Solstad, SNO Lierne.
M: 994 37 770

Oppdatert: 10.11.2009