Fire fjellrever satt ut i Rana


Oppdatert: 28.09.2010
I går ble fire fjellrever satt ut i Rana kommune, sør på Saltfjellet. Revene kom fra avlsstasjonen på Sæterfjellet på Oppdal og er de første av årets produksjon som er satt ut denne høsten. I alt ble det født ca 40 fjellrevvalper i vår, i seks kull. De få fjellrevene som finnes i vill tilstand her i landet klarte imidlertid ikke å få fram noen valper i år.


Fjellreveneble transportert på ryggsekken det siste stykket - Copyright: Vegar Pedersen
Etter en lengre kjøretur fra Oppdal i Sør-Trøndelag til Rana i Nordland, ble den siste delen av transporten foretatt på ryggsekker. Her er det Hilde-Sofie Hansen, miljøvernsjef i Rana kommune og Kristian sivertsen, Statskog-Fjelltjenesten, som laster opp en av revene. Foto: Vegar Pedersen.

Fjellreven kan forsvinne

I en kartlegging sommeren 2008 ble det påvist 54 voksne fjellrever her i landet, fra Nord-Trøndelag og nordover. I tillegg kom 53 valper fra 13 kull. I 2009 har bestandene av mus og lemmen vært svært lave over hele landet og det er ikke vokst opp en eneste fjellrevvalp i norske fjell.

Fjellreven er en av de mest utryddingstruede dyreartene vi har her i landet, og et av de viktigste tiltakene for å redde arten er avlsprosjektet som startet i 2005. Til nå er det produsert over hundre valper, og 28 av dem ble satt ut i oktober i fjor. I år er det født 40 valper og de fleste av dem skal settes ut i ulike fjellområder denne høsten.

Utsetting av fjellrev - Copyright: Geir Heggmo
Fjellrevene slippes inn i kustige hi når de settes ut i sine nye omgivelser. Foto: Geir Heggmo.

Avl og utsetting

Årets fjellrevvalper er fullvoksne nå på senhøsten, og de settes ut i områder der det har vært tilhold av fjellrev tidligere. Det er laget kunstige hi i nærheten av naturlige fjellrevhi og i tillegg blir det satt opp foringsautomater der det mates med hundepellets for å hjelpe dem med mat i en vanskelig tid.

Det var to tisper og to hannrever som ble satt ut i Rana i år. De stammer fra ulike foreldrepar som kom fra Børgefjell, sør i Nordland og Dividalen i Troms.

Det ble også satt ut fjellrever ved nabohiet i fjor høst, tre tisper og to hanner, men vi kjenner ikke til om de fortsatt er i live. For å følge med hvordan det går med revene er det montert fotobokser som registrerer aktiviteten i hiområdet.

 En av fjellrevene kikker ut av det kunstige hiet. - Copyright: Vegar Pedersen  Kristian kikker inn i hiet - Copyright: Vegar Pedersen
Den ene fjellreven kikker forsiktig ut av det kunstige hiet, mens Kristian Sivertsen følger med hvordan de har det der inne. Foto: Vegar Pedersen.

Fjellrevene - Copyright: Vegar Pedersen
Etter at mannskapene trakk seg unna hiområdet kom fjellrevene ut og inspiserte sitt nye leveområde. Foto: Vegar Pedersen.

 

Ytterligere informasjon:
Vegar Pedersen: 41 61 67 71

Oppdatert: 28.09.2010