Klimaparkkonferanse i Lom


Oppdatert: 14.05.2009

Prosjektgruppa for ”Klimapark2469” er arrangør for en klimaparkkonferansen på Norsk Fjellmuseum i Lom 25. - 26. mai. SNO er med i prosjektgruppa sammen med Fylkesmannen i Oppland, Oppland Fylkeskommune, Nasjonalparkriket, Norsk Fjellmuseum og Lom kommune.

Prosjektet Klimapark2469 har fokus på klimaendringer, kulturminner og natur i Jotunheimen, der barn og ungdom er hovedmålgruppe.

Klimaparkkonferansen setter fokus på høyfjellets fortid og fremtid.

Invitasjon (pdf) 

Program (pdf)

 
 Klimaparkkonferanse

Oppdatert: 14.05.2009