82 vil bli naturveileder i Jotunheimen


Oppdatert: 30.04.2009

I alt 82 personer hadde søkt stilling som naturveileder i Jotunheimen da søknadsfristen for å de 6 sesongstillingene gikk ut den 15. april. Vel en fjerdedel er å regne som lokale søkere. De resterende søkerne kommer fra Tyskland i sør til Tana i nord.

Naturveiledning Utladalen
Naturveiledning av en skoleklasse i Årdal.

Etter første gjennomgang av søknadene kan det slås fast at mange av søkerne er meget godt kvalifisert. Prosjektgruppa er svært godt fornøyd med den store interessen for prosjektet, og ser fram til å sette sammen et naturveilederkorps for aktiv naturveiledning i Jotunheimen sommeren 2009.

For å bli spesielt godt kvalifisert for oppdraget skal alle seks gjennomgå et ti dagers kurs i juni. Fagpersoner med spisskompetanse innen natur- og kulturkjennskap, friluftsliv og formidling er hyra inn som veiledere på kurset. 

Les mer om prosjektet på nettsidene til Fylkesmannen i Oppland.

Ytterligere informasjon fra prosjektgruppa ”Naturveiledning i Jotunheimen” v/ Rigmor Solem, SNO Jotunheimen: Mobil 959 65 158.

Oppdatert: 30.04.2009