Reidar Andersen ny direktør i SNO


Oppdatert: 23.01.2009

Miljøverndepartementet har tilsatt Reidar Andersen (55) som ny direktør i SNO. Han er biolog og jobber nå  som professor ved NTNU, Vitenskapsmuseet i Trondheim, i tillegg til at han er seniorfosker ved NINA. Andersen vil tiltre stillingen 1. mai 2009.

 Reidar Andersen - Copyright: NTNU Info/Elin Fugelsnes

Professor Reidar Andersen blir ny direktør
i SNO. Foto: NTNU Info/Elin Fugelsnes

Reidar Andersen kommer egentlig tilbake til gamle tomter, for han var ansatt i DN fra 1981 til 1987. Andersen er utdannet dr.scient fra Universitetet i Trondheim i 1989 og var forsker ved NINA i perioden 1988 til 1997. Der jobbet han hovedsakelig med hjortevilt og store rovdyr. Fra 1997 til 2005 var Andersen ansatt som professor i biologi ved Institutt for biologi, NTNU, før han begynte ved Vitenskapsmuseet. Her er han professor i bevaringsbiologi. Han har særlig jobbet med forholdet mellom biologi og kultur og er nå leder for Hjortevilt 2030, et stort treårig hjorteviltprosjekt som skal avsluttes i år.

 

Overtar etter Tørdal

Andersen overtar etter Kai Erik Tørdal som har vært direktør i SNO siden tilsynet ble opprettet i 1998.

 

- SNO har et bredt spekter av oppgaver innefor bruk og bevaring av norsk natur og ei rolle i å formidle dette. Dette blir enda viktigere i årene som kommer og SNO vil få ei sentral rolle her, sier Reidar Andersen i en kommentar til hvorfor han nå blir ny direktør i SNO


– Etter mitt skjønn er dette et godt og strategisk valg som vil komme SNO til nytte i den videre utviklingen framover, sier Tørdal.

 

Han fortsetter i stillingen fram til Andersen kommer 1. mai og går deretter over i en stilling som spesialrådgiver ved SNO sitt kontor i Oslo.

 

 

Oppdatert: 23.01.2009