Kjørte ulovlig i verneområde


Oppdatert: 21.01.2009

To menn er anmeldt for ulovlig kjøring med ATV i verneområdene på Skrim i Buskerud. De to ble tatt i en motorferdselkontroll i regi av Statens Naturoppsyn (SNO) sist lørdag.

Kontrollen ble gjennomført etter flere tips om mistenkelig motorferdsel i området. Forholdet ble tirsdag anmeldt til Søndre Buskerud politidistrikt for videre etterforskning og eventuell straffeforfølgelse. Den ene, og uregistrerte, terrengsykkelen ble beslaglagt for å undersøkes nærmere.

ATV_Skrim-2 - Copyright: Reidar Strand
Det var to ATV'er som ble stoppet under motorferdselskontroll på Skrimfjella i helga. Foto: Reidar Strand.

Manglet kjøretillatelse

Mennene kjørte hver sin ATV terrengmotorsykkel da de ble stoppet inne i Skrimfjella landskapsvernområde i Kongsberg kommune, på en trasé som leder inn i Skrimfjella naturreservat. Ingen av dem hadde kjøretillatelse, og begge ble anmeldt for brudd både på motorferdselloven og verneforskriftene etter naturvernloven.

 

– Vi er godt fornøyd med at vi fikk stoppet den ulovlige kjøringen i verneområdet. Det er spesielt ille at det skjer i et slikt område, sier Reidar Strand i SNO Skien.

 

Lover flere kontroller

Han bekrefter at det vil bli fulgt opp med nye kontroller utover vinteren, både her og andre steder i landet.

 

Rundt årsskiftet mottok SNO flere meldinger om ulovlig motorferdsel i verneområdene på Skrim og tilstøtende områder. En befaring viste at det var drevet ren ”fornøyelseskjøring” vest for Styggemann.

 

På bakgrunn av dette, og i samarbeid med politiet, ble en større kontroll gjennomført sist helg, Mannskaper fra fire SNO-kontorer var i aksjon, med politiet i beredskap. Under aksjonen ble det også dokumentert kjøring og etablering av løyper i utmarka, i grenseområdene til verneområdene på Skrimfjella. Dette vil bli fulgt opp nærmere i tiden framover.

 

 

Kontaktperson:

Reidar Strand, SNO Skien. Mobil: 95881874

 

Oppdatert: 21.01.2009

Relaterte nyheter