Voksen hannulv merket i Rendalen


Oppdatert: 19.01.2009

Statens naturoppsyn (SNO) har i dag, mandag 22. desember, gjennomført forvaltningsmerking av en voksen hannulv nord i Flendalen i Rendalen kommune i Hedmark. Merkingen skjer på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN). Ulven, som veier 49 kg, er alfahannen i Osdalsflokken. Den er nå ustyrt med GPS-sender for å avdekke leveområdet til Osdalsflokken. SNO har hatt sporere ute både i går og i dag, og brukte helikopter for å bedøve ulven før merking.

Alfahanne i Osdalereviret etter merking - Copyright: Lars Gangås
Alfahannen i Osdalsreviret etter at den våknet etter merkingen. Foto: Lars Gangås/SNO

Les mer om saken her.

Oppdatert: 19.01.2009