Ulovlig hogst i Barmen naturreservat i Buskerud


Oppdatert: 16.12.2008
Statens naturoppsyn (SNO) har anmeldt Forsvarsbygg for ulovlig hogst i barskogsreservatet Barmen på Kongsberg. Forsvarsbygg innrømmer å være ansvarlig for rydding av ei grenselinje langs Hangsvann øvingsfelt, hvorav ca 3 km berører Barmen naturreservat.

Barmen naturreservat - ulovlig hogst - Copyright: Bertil Anderson
Totalt er det felt ca 100 trær i Barmen naturreservat som er fredet for å ta vare på et tilnærmet urørt naturområde. Foto: Bertil Anderson.

Det var i oktober Forsvarsbygg engasjerte et firma til å rydde grenselinja til Hengsvann øvingsfelt. Det ble ryddet rundt hele øvingsfeltet, av dette ligger ca 3 km langs grensa til naturreservatet, fra 0 - 100 m inne i naturreservatet. Totalt er det fjernet ca 100 furu- og grantrær, satt opp nærmere 50 trykkimpregnerte stolper og kjørt på barmark i naturreservatet.

Barmen naturreservat er et barskogsreservat fredet for å ta vare på et tilnærmet urørt naturområde med lommer av urskogspreg. All vegetasjon er fredet mot skade og ødeleggelse, så SNO ser svært alvorlig på dette inngrepet som uten tvil reduserer verneverdiene i reservatet.

Barmen NR - ulolig hogst - Copyright: Bertil Anderson
Det ble ryddet ei "grensegate" på ca 6 meters bredde gjennom naturreservater. Foto: Bertil Anderson.

Fylkesmannen i Buskerud og SNO har hatt møte med Forsvarsbygg, som har beklaget hogsten og vedgått av rutinene har sviktet. Det er nå enighet mellom Forsvarsbygg og Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet i området, om å flytte grensa for det militære øvingsområdet slik at den sammenfaller med grensa for verneområdet.

Saken er anmeldt Søndre Buskerud politidistrikt, og er under etterforskning. For ytterligere opplysninger om dette henvises til påtaleansvarlig i politidistriktet.

Kontaktpersoner:
SNO Rødberg: Lars Inge Enerstvedt, tlf.:911 52 291
Påtaleansvarlig Søndre Buskerud politidistrikt: Seljordslia tlf.: 32 86 92 14

Oppdatert: 16.12.2008