Fem fjellrevvalper satt ut i Rana


Oppdatert: 24.11.2008
I regi av Statens naturoppsyn er det i dag satt ut fem fjellrevvalper i Rana kommune, på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning. Senere i uka vil det bli satt ut fem valper til i Tydal kommune.

Fjellrevutsetting Saltfjellet - Copyright: Vegar Pedersen
I forkant av utsettingen er det bygd opp kunstige hi og foringsautomater, slik at forholdene skal ligge godt til rette for fjellrevene. Foto: Vegar Pedersen.

Se nærmere informasjon på DNs nyhetsside.

Oppdatert: 24.11.2008