Lettere å gå norges lengste motbakke


Oppdatert: 15.09.2008
Den bratte stigningen opp til Skålatårnet i Sogn og Fjordane er blitt utbedret av SNO med en ny 400 meter lang sti. Arbeidet med stien, som ble påbegynt for 100 år siden, er videreført, og den sårbare naturen er skånet for slitasjen fra de mange tusen turgåerne som årlig tar turen opp de 1200 meterne til tårnet.

  En ny 400 meter lang sti er bygd på veien opp til Skålatårnet. Foto: Anne Rudsengen - Copyright: Anne Rudsengen
Trappene på den nye stien opp til
Skålatårnet går godt i terrenget.
Foto: Anne Rudsengen

Turen opp til Skålatårnet er Norges lengste motbakke med over 1800 meter i stigning. Stien går gjennom Jostedalen nasjonalpark, og naturoppsyn Anne Rudsengen forteller at stadig flere tar den bratte og flotte turen hvert år. Tidligere i år deltok blant annet 1500 i motbakkeløpet ”Skåla Opp”. Rekorden er en time, åtte minutt og 39 sekund, men de fleste som tar turen når toppen i løpet av fem timer.

Borgvoktertårn
Det var i 1891 at distriktslege Kloumann i Innvik fikk bygd den høyst særegne turisthytten på toppen av Skåla, 1843 meter opp fra Innvikfjorden i Indre Nordfjord. Det to etasjer høye Skålatårnet har tjukke murvegger og kan minne om et gammelt borgvoktertårn. I dag drives Skålatårnet som en selvbetjent hytte av Bergen Turlag.

Kloumanns idé var å gjøre fjellet lettere tilgjengelig, både for friske og syke. Han hadde i utgangspunktet planer om at hytten skulle være et sanatorium for pasienter med tuberkulose. Pasientene skulle bli fraktet opp på fjellet med kløvhester, og derfor fikk Kloumann også lagd en ridesti gjennom deler av steinura opp mot toppen. De største arbeidene ble utført i 1905 og 1906, men veiarbeidet fortsatte helt til 1914.

For 100 år siden lå det trolig en årlig snøfonn og dekket den store steinura på 1200 meter ved Skålavatnet, og det er gjennom denne ura at steinarbeidet nå er videreført. Den nye stien er formet som en trapp av steiner og heller, og den er bygd på en slik måte at den glir naturlig inn i terrenget. Med mindre du går på selve stien, vil det være vanskelig å se at det i det hele tatt går en vei opp gjennom ura.

Handmakt
Arbeidet med å lage en entydig trasé gjennom steinura har pågått i en knapp måned og ble avsluttet den 10. september. Finn Drageset og Rune Holen er karene som med stor innsats har lempet og kilt på plass tonnevis med stein under lange dager. I enkelte partier er steinene lagt for hand, mens en spesialbygd gravemaskin med to hjul og to føtter har vært til hjelp i arbeidet med å løfte på plass de største steinene. Rundt halvparten av arbeidet har gått med til å pusse opp og gjøre tiltaket minst mulig synlig, og selv gravemaskinen har satt knapt med spor etter seg.

– Vi er veldig fornøyde med den nye stien, sier Anne Rudsengen og opplyser at planen neste år er å reparere de erosjonsutsatte delene som ligger fra 1100 høydemeter og nedover. Her er det stor slitasje ettersom det stadig blir laget nye stier og snarveier.

De som står bak Skålastiprosjektet er Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Stryn kommune, ”Skåla Opp”, Hotell Alexandra, Bergen Turlag, Reisemål Stryn og Nordfjord, grunneiere og Statens naturoppsyn. I tillegg har flere reiselivs- og næringslivsaktører gitt økonomiske bidrag.

Se også reportasje i NRK.

Kontaktperson: Anne Rudsengen, SNO, tlf.: 959 63 888

Oppdatert: 15.09.2008