Fire ledige stillinger i SNO


Oppdatert: 17.07.2008
Fire ledige stillinger er lyst ut i SNO, hvorav tre er tilknyttet den sentrale administrasjonen i Trondheim og en som naturoppsyn på Oppdal.

Naturoppsynsstilling på Oppdal (22/08)
En fast stilling som naturoppsyn i SNO er utlyst med tiltradelse 1. januar. Arbeidsområde/-oppgaver er naturoppsyn med regionalt rovviltansvar i Sør-Trøndelag, med kontorsted Oppdal.
Søknadsfrist er 15. august 2008.
Se full utlysningstekst  og søknadsrutiner. 

Rådgiver/seniorrådgiver (administrasjon) (23/08)
Ved hovedkontoret i Trondheim har SNO utlyst en fast nyopprettet stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Arbeidsoppgavene er knyttet til interne styringsprosesser, budsjettfordeling og virksomhetsrapportering.
Søknadsfrist er 15. august 2008.
Se full utlysningstekst og søknadsrutiner.

Jurist (rådgiver/seniorrådgiver) (24/08)
SNO søker etter jurist i stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved hovedkontoret i Trondheim. Arbeidsoppgavene er knyttet til faglig rådgiving, saksbehandling og juridisk utredningsarbeid.
Søknadsfrist er 15. september.
Se full utlysningstekst og søknadsrutiner.

Rådgiver/seniorrådgiver (fagstilling) (25/08)

Ved hovedkontoret i Trondheim har SNO utlyst en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Arbeidsoppgavene er knyttet til faglig rådgiving, drift og utviklingsarbeid.
Søknadsfrist er 15. august 2008.
Se full utlysningstekst og søknadsrutiner.

Oppdatert: 17.07.2008