Nye oppsynsbåter til SNO


Oppdatert: 11.07.2008

SNO har i juni tatt i bruk to nye oppsynsbåter som vil bli nyttige verktøy for å løse viktige kystoppsynsoppgaver i årene framover. Den ene båten som skal gå i Oslofjorden – ”Hauken” er egentlig en gammel SNO-båt som har gått i Sør-Trøndelag, men som nå har gjennomgått så store oppgraderinger at den framstår som ”ny” på mange måter. Den andre er ”Lomvi” som er en pent brukt båt av nyere årgang som er kjøpt inn til bruk i Møre og Romsdal.

Hauken ved kai-580 - Copyright: Fred Langbakk
"Hauken" ved kai i Stavanger, før turen til Skien der båten har fått sin faste kaiplass. Foto: fred Langbakk.

”Hauken” er en 37 fots båt bygget av West Products i 1978. Skipper er Reidar Strand, SNO Skien, og båten skal ha oppsynsområde i Oslofjorden, Telemarks- og delvis Agderkysten. Hauken har et godt skrog som utgangspunkt, og har fått ny motor, renovert og utvidet styrehus, nytt elektrisk anlegg, ny instrumentering (navigasjon mv), diverse teknisk utrustning og ny SNO-uniformering. Med Volvo D9 motor har båten nå en toppfart på 28 knop, og har til vanlig en marsjfart på 20-22 knop. Ombyggingen har gitt et svært godt resultat, og skipper melder tilbake om stor bruksverdi og at båten har spesielt gode sjøegenskaper. Hauken vil ha kaiplass i Skienselva.

Lomvi på henger - Copyright: Henry Eide
"Lomvi" er en mindre båt enn "Hauken", men forventes å bli et godt redskap for kystoppsynet i Møre & Romsdal. Foto: Henry Eide.

”Lomvi” er en 27 fots Minor med walk-aroundløsning som er vurdert som en spennende og egnet båttype for SNOs kystoppsyn i Møre og Romsdal. Skipper er Michael Eklo, SNO Molde. Båten har tidligere gått som fritidsbåt i Hammerfest, og med mindre supplering av utstyr og uniformering er den klar som oppsynsbåt for SNO. Båten har en Volvo D4 motor og har en toppfart på over 30 knop, og daglig marsjfart på ca 25 knop. Lomvi vil ha kaiplass i Molde.

Oppdatert: 11.07.2008