Ledig direktørjobb i SNO


Oppdatert: 13.06.2008
Direktøstillingen i Statens naturoppsyn (SNO) er er lyst ledig med søknadsfrist 25. juni. Nåværende direktør, Kai Erik Tørdal, vil forsette i stillingen til den nye direktøren er på plass.

Kai Erik  og Mette Marit - Copyright: Harald Sletten
Tørdal under samtale med konprinesse Mette Marit under åpningen av Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark. Foto: Harald Sletten.

Tørdal har vært direktør i SNO siden starten for ti år siden, og har lagt ned mye krefter og ressurser i å bygge opp organisasjonen. - Jeg satte meg ei grense på ti år for en god tid siden, og synes det er nok i en slik lederstilling. I tillegg ser jeg fram til å få mer fritid og kunne bruke mer tid sammen med ektefelle, barn og barnebarn, sier Kai Erik i en kommentar. Han er også glad for at det er etablert en seniorpolitikk som gjør det mulig å fortsette med andre oppgaver i miljøforvaltningen de siste årene i arbeidslivet.

Stillingen er lyst ut av Hodejegerne.

Oppdatert: 13.06.2008