Bjørn felt i Grong


Oppdatert: 03.05.2008

Statens naturoppsyn (SNO) felte en liten hannbjørn i Grong kommune, ved 13-tiden lørdag 3. mai, etter at Direktoratet for naturforvaltning ga fellingstillatelse på en bjørn i kommunene Høylandet, Namsskogan og Grong mandag 28. april.

Bjørn felt i Harran - Copyright: SNO/EB
Det var en liten hannbjørn som ble felt i Grong. Foto: SNO

Fellingsoppdraget be gitt til SNO, som i samarbeid med de kommunale fellingslagene i Høylandet og Grong lokaliserte bjørnen fredag kveld. Det ble gjort forsøk på å felle bjørnen fra bakken, men da dette ikke lyktes ble det valgt å bruke helikopter. Ved 13-tiden i dag ble den unge hannbjørnen felt fra helikopteret i Harran i Grong kommune.

Les fellingstillatelsen fra DN her.

Oppdatert: 03.05.2008