Stabil moskusbestand på Dovre, men få kalver


Oppdatert: 01.04.2008
Statens naturoppsyn (SNO) organiserte den årlige moskustellingen på Dovrefjell den 27. og 28. mars. Resultatene viser at det minst er 190 moskus på Dovre nå, det sammen antallet som i mars i fjor, men med uvanlig få kalver.

Moskustelling - Copyright: Steingrim Horvli
Ved at det er mulig å kjønns- og aldersbestemme moskus opp til tre år gamle dyr, er det mulig å følge sammensetningen i bestande på en god måte. Foto: Steingrim Horvli.

Det var gode forhold under tellingen og det anses som lite sannsynlig at det er oversett særlig mange moskus. Bestandsutviklingen på Dovrefjell har vært fra omkring 20 dyr på 50-tallet til 190 dyr i mars 2008. Tellingen ble utført av SNO i samarbeid med Oppdal Bygdealmenning og Dovre Fjellstyre.

Moskusbestand
Figur 1. Utvikling i minimum antall moskus på Dovrefjell i perioden 1950 – 2008.

Det ble registrert uvanlig få kalver i bestanden i 2008. Blant de 190 dyrene var det kun 12 kalver. Dette er det laveste antallet registrerte kalv på mange år. Figur 2 viser strukturfordeling i stammen på Dovrefjell.

Moskusstruktur
Figur 2. Utvikling i strukturfordeling i prosent - moskus på Dovrefjell i perioden 2001-2008.

 

Årsaken til det lave kavlantallet kan ifølge Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ha sammenheng med det kraftige utbruddet av lungebetennelse (Pasteurella) høsten 2006, der mange moskus ble rammet og et større antall dyr døde pga sykdommen. Kalv som telles vinteren 2008 er født våren 2007 og ”unnfanget” høsten 2006. Den lave kalveandelen i dagens bestand kan derfor være forårsaket av ”Pasteurella utbruddet” høsten 2006, ved at mange dyr var i for dårlig kondisjon til å gjennomføre parning og eller at kyrne var i så dårlig hold at de ikke klarte å bære fram kalv. Veterinærinstituttets overvåkingsprogram på moskusens heletilstand vil kanskje gi svar på dette senere. 

For utfyllende informasjon:
Naturoppsyn Christian Klemetsen, SNO Oppdal, tlf 959 11 774

Rådgiver Bjørn Rangbru hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tlf 73 19 92 03. E-post: bjorn.rangbru@fmst.no

Oppdatert: 01.04.2008