Sju jerv felt i Troms og Finnmark de siste to ukene


Oppdatert: 29.02.2008
Statens naturoppsyn (SNO) har de siste to ukene tatt ut 7 jerv i rovviltregion 8, fire i Finnmark og tre i Troms. Dette med grunnlag i vedtak om ekstraordinært uttak av inntil 8 dyr, fattet av Direktoratet for naturforvaltning (DN) den 15. februar. I tillegg fattet DN i går nytt vedtak om felling av 8 dyr i region 6, Møre & Romsdal og Trøndelag, som SNO nå starter fellingsforsøk på.

Felt jerv

I dag tidlig, fredag, ble det felt en voksen hannjerv i Skånland kommune. Dette var den tredje jerven som ble felt av SNO i Troms i denne omgang. Tidligere er det felt ei voksen jervetispe på Lenvikhalvøya i Lenvik kommune og ei voksen jervetispe på Målsneshalvøya i Målselv kommune.

Det er i tillegg gjort to forsøk på å ta ut en jerv i området Fagerfjell/Vassbruna i Lenvik/ Målselv kommune uten at det har lyktes. Og det er siden forrige torsdag også gjort et betydelig søk med helikopter etter jerv i fellingsområdet på Malangshalvøya, Lyngenhalvøya, deler av Stouranjarga og deler av Blåtindene uten at det er funnet spor etter jerv i disse områdene.

I vedtaket om ekstraordinært uttak er det åpnet for uttak av til sammen fire jerv i Troms, så det gjenstår dermed ett dyr på fellingstillatelsen som gjelder fram til påske.

I forrige uke ble det tatt ut fire jerv i Finnmark, to i Porsanger og to i Kautokeino kommuner. Nærmere informasjon om fellingsvedtaket og fellingene finnes på Rovviltportalen.

SNO vil de nærmeste dagene prioritere innsatsen i region 6, Møre & Romsdal og Trøndelag, der det også er fattet vedtak om ekstraordinært uttak av 8 dyr. Nærmere informasjon om dette vedtaket og eventuelle uttak vil bli ajourført på egen side på Rovviltportalen

Kontaktperson:
Seksjonssjef Kjartan Knutsen, 958 20 521.

 

 

 

Oppdatert: 29.02.2008