Vellykket vasking av oljeskadde svaner


Oppdatert: 08.02.2008
Statens naturopppsyn (SNO) har i løpet av de siste par ukene fått melding om to svaner som har vært tilgriset av olje to ulike steder i Stavangerområdet, innerst i Gandsfjorden ved Sandnes og på Vassøy. Begge ble fanget inn og vasket og etter et ukes opphold med mat og godt stell er begge nå på plass i sine naturlige omgivelser.
 

Først ble det hentet inn en tilgriset knoppsvane fra Gandsfjorden ved Sandnes. Så ei knapp uke senere kom det en ny melding, denne gangen var det beboere på Vassøy, utenfor Stavanger, som fortalte at den ene svanen i et svanepar som har hatt tilhold der i flere år var tilgriset med olje. Dette var også en knoppsvane, og denne hadde fått olje på buken, brystet og deler av halsen og hodet.

Fuglen ble tatt inn og vasket og det aller meste av oljen ble fjernet. Etter 5 - 6 dager med godt stell og god mat hadde fjærdrakten fått så vanntett struktur at den klarer seg fint igjen i sine naturlige omgivelser.

Begge svanene var tilgriset med oljeprodukter som sannsynligvis skyldes svært lokale utslipp. I begge tilfellene hadde svanene tilhold i nærheten av områder med mye båter/ småbåthavner. Oljeproduktet svanene hadde fått på seg var klart tjukkere enn diesel. Muligens var det forurenset oljeholdig vann som var spylt rett på sjøen like ved land etter at noen har renset motorrommet eller skiftet olje i båten sin.

Oljeskadet knoppsvane - Copyright: Knut Henrik Dagestad 
Det var en ganske sterkt tilgriset knoppsvane som møtte SNOs oppsyn
på Vassøy. Foto: Knut Henrik Dagestad.


Knoppsvanevasking - Copyright: Knut Henrik Dagestad
Her blir knoppsvanen fra Vassøy omhyggelig vasket ren for olje. Foto: SNO

På oljeskadde fugler ser en at fugler som normalt holder til på vannet søker opp på land for å unngå å få iskaldt vann rett inn på kroppen. Normalt er det svært stor dødelighet av fugler som er sterkt tilgriset med olje. Knoppsvaner er kanskje et unntak. De er tamme fugler og svært synlige. Selv mindre tilgrising med olje oppdages fort og rapporteres derfor ofte tidlig av turgåere. I tillegg er de robuste fugler som kan klare selv en svært stresende "vaskebehandling". Andre mer "uanselige" fugler som blir rammet, oppdages i mye mindre grad og rapporteres derfor ikke.

 Utsetting av oljeskadet knoppsvane - Copyright: Knut Henrik Dagestad
Her er knoppsvanen klar til utsetting på Vassøy. Foto: SNO
Det er med god grunn fokus på de store oljeutslippene til havs og i skjærgården, med de negative konsekvenser disse ofte har, men selv små mengder med olje ødelegger fort strukturen i fjærdrakten på fuglene slik at vann trenger inn til kroppen, og de fryser i hjel. Små lokale utslipp kan derfor ha klar negativ effekt på de lokale fuglebestander. Med den store båtparken vi har i dag, er det viktig at alle viser aktsomhet. Summen av alle de "ubetydelige" utslipp er alvorlig. Oljeholdige produkter som kan meføre forurensing er farlig avfall som skal håndteres på en forsvarlig måte og leveres på godkjent avfallsmottak.  

Disse to svanene er bare et symptom på at det stadig skjer små utslipp som ikke skal skje. Når det er rapportert inn to tilgrisede svaner på to ulike steder i Stavangerområdet i løpet av ei uke, så kan en jo bare gjette seg til hvor mange andre mer sky og "uanselige" fugler som er tilsølt av disse to og andre tilsvarende små "ubetydelige" oljeutslipp.

Gjenforent knoppsvanepar - Copyright: Knut Henrik Dagestad
Svanefar på Vassøy (til høyre) tok vel i mot sin utkårede etter ei ukes opphold på SNO sitt "kurbad" i Stavanger. Foto: Knuit Henrik Dagestad.

Vaskingen av den første knoppsvanen, fra Gandsfjorden ved Sandnes, kan sees på nett-TV fra Stavanger Aftenblad, mens den fra Vassøy ble vist på NRK/Rogaland.

Ytterligere opplysninger kan du få fra Knut Henrik Dagestad, SNO Stavanger, 959 67 239.

 

Oppdatert: 08.02.2008