Toppår for fjellreven i fjor


Oppdatert: 28.09.2010
Norske fjellrever fikk fram minimum 112 valper i 16 kull i 2007. Fjoråret ble dermed et av de mest vellykka fjellrevåra siden midten av 1980-tallet. Ynglingene, aktivitet ved andre hi, samt DNA-prøver indikerer at den totale bestanden av voksne fjellrev i fjor var ca 50 individer. Etterkontroll av hiene utover høsten viser stor overlevelse av valper. Sammen med en økende smågnagerbestad mange steder, kan også 2008 bli et godt fjellrevår.
Fjellrev Varanger - Copyright: Jan-Eilert Pedersen
Fra ett av de tre ynglingene i tiltaksområdet på Varangerhalvøya, der rødreven har vært tatt ut de siste to årene. Foto: Jan-Eilert Pedersen.

Statens naturoppsyn (SNO) koordinerer feltoppgavene i overvåkingsarbeidet av fjellrev her i landet, og totalt ble det i løpet av 2007 foretatt 543 kontroller av 355 ulike hi. I tillegg ble det samlet inn mer enn 450 prøver for DNA-analyse, hvorav 195 viste seg å være fra fjellrev.

Kart over fjellrevynglinger 2007 - Copyright: NINA 
Kart over hvilke områder det ble påvist 
fjellrevynglinger i 2007. Kart: NINA.
Klikk her for større versjon av kartet.

Fjellrev høst - Copyright: Georg Bangjord
Fjellrev i "høstfarger".
Foto: Georg Bangjord


Fjellrevkullene i Norge hadde følgende
fordeling mellom fjellområdene

Fjellområde  Antall ynglinger  Antall valper 

 Børgefjell

 8

 57

 Saltfjellet

 1

 9

 Indre Troms

 1

 5

 Finnmark

 6

 41

 Totalt

 16

 112

Det ble registret mange store kull, 9-11 valper, og minimumsanslaget på antall fjellrevvalper som ble født i Norge i fjor var 112. 

Ytterligere informasjon om fjellrevprosjektene finner du på følgende nettsider:

Les mer om SNO sitt fjellrevarbeid.

Oppdatert: 28.09.2010