Villreindrama på Hardangervidda


Oppdatert: 25.01.2008
Tirsdag i denne uka var Lars Inge Enerstvedt, SNO Rødberg og Morten Elgaaen, SNO Skinnarbu, på oppsynstur på de sentrale delene av Hardangervidda, blant annet for å peile etter radiomerkede villrein. Turen gikk i de vestlige delene av Nore og Uvdal kommune, i Buskerud, sør for Langesjøen og DNT-hytta Rauhelleren.
 -Vi hadde peilet fra toppen av Store Skrekken og var på veg ned til Langesjøen da vi fikk øye på et dyr som lå på en bakke, forteller Morten Elgaaen. Etter hvert reiste dyret seg og vi så raskt at noe var unormalt. Dyret strevde veldig med et eller annet tungt hengende i geviret. En vase med nylontråd hadde resultert i store lidelser. I kikkerten kunne naturoppsynet raskt konstatere at det var hode og halsen av ei annen simle som hang i geviret! Dyret kjempet en stri kamp. 

Simle 2 - Copyright: Lars Inge Enerstvedt
Det var tråd fra et strømgjerde som hadde surret seg fast i horna til de to simlene. Hodet (til høyre) og halsen er alt som er igjen av den døde simla. Foto: Lars Inge Enerstvedt.

-Vi diskuterte hva vi skulle gjøre, etisk riktig eller ikke, besluttet vi å prøve å fange simla, forteller Morten. Alternativet ville være å gå med det hele til hun mister horna selv, en gang uti mai. Med begge to på en scooter klarte de raskt og effektivt å få tak i dyret, som var i utrolig god kondisjon.

Simle 1  - Copyright: Lars Inge Enerstvedt
Dyret ble møysommelig frigjort fra tauverket, som viste seg å være rester fra et strømgjerde.
Foto: Lars Inge Enerstvedt.

Med kniv ble dyret møysommelig frigjort fra tauverket, som viste seg å være fra et strømgjerde. Dyret ble raskt undersøkt og det ble konstaterte at tilstanden var så god at det med stor sannsynlighet ville klare seg godt. Friheten var dermed igjen et faktum. Simla kunne følges i kikkerten en stund. Den var litt skjev i nakken etter påkjenningen, men virket ellers friskt.

 Simle 4 - Copyright: Lars Inge Enerstvedt
Simla var i god kondisjon og sprang lett bort fra redningsmennene da den ble sluppet fri. Foto: Lars Inge Enerstvedt.

 Simle 5 utsnitt - Copyright: Lars Inge Enerstvedt

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodet til den døde simla ble tatt med og lagt i fryseren, slik at det kan undersøkes nærmere.
Foto: Lars Inge Enerstvedt.
  

Spørsmålene oppsynet sto igjen med var mange:
Hva var det egentlig som hadde skjedd?
Hvor lenge hadde dette pågått?
Var det to levende dyr som hadde viklet seg sammen, eller var det andre dyret dødt allerede før de ble sittende sammen?
Er det mulig å ”slite” av et reinsdyr, eller kan det være rovdyr som har delt det?

Uansett var dette en sterk opplevelse, som viser at ubetenksomhet og forsøpling fra oss mennesker kan føre til store dyrelidelser.

Nærmere opplysninger om hendelsen kan fåes fra:
Morten Elgaaen, 970 22 625
Lars Inge Enerstvedt, 911 52 291

Oppdatert: 25.01.2008