To personer i Vest-Agder bøtelagt for ulovlig sjøfugljakt


Oppdatert: 22.01.2008
To jegere fra Vest-Agder er ilagt bøter på 8 og 10.000 kr for ulovlig sjøfugljakt. Den ene jaktet ærfugl fra motorbåt nær land mens den andre ikke hadde betalt jegeravgift, i tillegg til at begge brukte blyhagl.

Blyhagl-stålhagl - Copyright: Lars Gangås 

 

 

 

 


 

SNO avdekker årlig flere brudd på forbudet mot bruk av blyhagl, slik som i begge disse sakene fra Vest-Agder. Foto: Lars Gangås.

I begynnelsen av oktober 2007 rapporterte Statens naturoppsyn (SNO) to tilfeller av ulovlig sjøfugljakt til Agder politidistrikt. I det ene tilfellet ble en jeger fra Mandal anmeldt for å ha jaktet uten å ha betalt jegeravgiften samt å ha medbrakt blyhagl under jakt. En jeger fra Kristiansand ble anmeldt for skyting av ærfugl  fra motorbåt nær Tjamsøya i Søgne. Også han hadde brutt blyhaglforbudet. Politiet har nå ilagt jegerne bøter på henholdsvis 8000 og 10 000 kroner. Begge personene har vedtatt forelegget. 

Nærmere informasjon: Carl Erik Kilander, SNO Kristiansand, 959 67 367

Oppdatert: 22.01.2008