Ledige stillinger som naturoppsyn - Oslo og Steinkjer


Oppdatert: 21.01.2008
To nyopprettede rådgiverstillinger som naturoppsyn i SNO er ledige,  planlagt lokalisert til Oslo og Steinkjer. Oslostillingen skal dekke Oslo  og Akershus med hovedvekt på oppsyn i Nordre Øyeren naturreservat og nærliggende verneområder. Stillingen i Steinkjer vil få ansvar for verneområdene i de indre delene av Trondheimsfjorden.
Du kan laste ned full utlysingstekst til stillingen i Oslo og Steinkjer.

Søknadsskjema og framgangsmåte for elektronisk søknad ligger under ledige stillinger.

Søknadsfrist: 4. februar 2008.

Oppdatert: 21.01.2008